Kim Kardashian - Vogue Japan August 2019

Kim Kardashian - Vogue Japan August 2019

Gigi Hadid - Michael Kors “Wonderlust” Fragrance 2019 Campaign

Gigi Hadid - Michael Kors “Wonderlust” Fragrance 2019 Campaign

Diane Kruger - Grazia Magazine France July 2019

Diane Kruger - Grazia Magazine France July 2019